Ezycookie

Un nou concepte d’API per al compliment del RGPD per partde propietaris i administradors de webs.

Ezycookie és l’única API de consentimentde cookies que compleix íntegrament l’article 7.3 del RGPD i que evita sancions administratives.

L’interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament, basada en el consentiment previa la seva retirada. Abans de donar el seu consentiment, l’interessat en serà informat.

SERÀ TAN FÀCIL RETIRAR EL CONSENTIMENT COMDONAR-LO.

Responsabilitat proactiva, desdel dissenyi per defecte.

El principi de la responsabilitat proactiva obliga l’Entitat, junt amb l’article 25 del RGPD, a fer que els responsables de tractament apliquin les mesures tècniques i organitzatives apropiades, desdel disseny i per defecte, del Sistema de Gestió de Protecció de Dades; tot això amb l’objectiu de garantir l’efectiva protecció del dret a la intimitat dels usuaris.

Ezycookie és l’única eina (API) que compleix estrictament el Reglament Europeu que conceptua l’usuari com a Titular de les dades, llevat de les excepcions legals, “EN TOT MOMENT”.

Com vulneren les cookies el dret a la intimitat de l’usuari?

El Considerant (30) del RGPD ens descriu la interrelació entre les cookies i la privacitat,i disposael següent: “Les persones físiques es poden associar a identificadors en línia facilitats pels seus dispositius, aplicacions, eines i protocols, comper exemple adreces dels protocols d’internet, identificadors de sessióen forma de cookies o etiquetes d’identificacióper radiofreqüència. Això pot deixar petjades que,combinades amb identificadors únics i altres dades rebudes pels servidors, es poden utilitzar per elaborar perfils de les persones físiques i identificar-les”.”.

Principis de transparènciai de tractament lícit illeial

Per la seva banda, el Considerant (39) del RGPD ens detalla que el tractament ha de ser lícit i lleial. Defineix el principide transparènciaiel seu abast, sintetitzat en el fet que les persones físiques han de conèixer els riscos, les normes, les salvaguardes i els drets relatius al tractament de dades personals, així comde la manera d’exercir els seus drets en relació amb el tractament.

L’usuari és l’amodel consentiment

A la part dispositiva, l’article 7.3 del RGPD regula que l’usuari és l’amo del seu consentimenti que ha de poder retirar el consentiment tan fàcilment como atorgar-lo.

L’usuaripot retirar el consentiment en tot moment

Per la seva banda, l’article 13 del RGPD, detalla que,quan el tractament es basa en el consentiment previper a finalitats específiques o en el consentiment explícit, l’usuari ha de tenir el dret a retirar-lo en qualsevol moment.

L’usuari pot oposar-se al tractament de manera immediata

Així mateix, l’article 21 del RGPD, en configurar el dret d’oposició, prescriu també que l’interessat pot oposar-se al tractament de dades en qualsevol moment i que,quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l’interessat té dret a oposar-se en tot momental tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura en que estigui relacionada amb el màrquetingesmentat.

La funcionalitat d’Ezycookie és quedar permanent comuna capa resident de mida reduïda que permet complir de manera exacta i escrupolosa el RGPD, essent l’única API que ho aconsegueix en l’actualitat i que a més permet modificar i suprimir les cookies i els consentiments previs conforme al RGPD.

EzyCookie Waiting

This website uses its own cookies and/or third-party cookies to improve our services and your user experience. From here on out and at any time, you can use EZYCOOKIE to adjust settings on our page and manage your cookie storage preferences.
We recommend adjusting settings from the start.

What do you want to do?

X
X

ALL


Data and functional cookies


Data and statistical cookies


Data and marketing cookies


Data and unclassified cookies