Ezycookie

EL MILLOR CONFIGURADOR DEL’AVÍS WEB DE COOKIES.

L’únicque compleix estrictament el RGPD.

Quèés Ezycookie?

Ezycookie és una eina (API) que compleix escrupolosament els principis i les regles del Reglament General de Proteccióde Dades (RGPD).

Característiques

La possibilitat d’un missatge de benvinguda o redirecciósón només dues de les característiques d’Ezycookie. Descobreix-les totes.

Instal•lació

EZYCOOKIE és molt senzill, tantd’instal•lar comd’utilitzar. T’expliquemels passos que has de seguir per fer servirla nostra eina.

Has realitzat la instal•lació?

Visita els apartats de configuració i funcionament

Test de cookies

La configuració permet realitzar prèviament un test de cookies a la pàgina web, de tal manera que s’emmagatzemen i classifiquen les cookies de la teva pàgina web, que l’instal•la a la nostra base de dades.

EzyCookie Waiting

This website uses its own cookies and/or third-party cookies to improve our services and your user experience. From here on out and at any time, you can use EZYCOOKIE to adjust settings on our page and manage your cookie storage preferences.
We recommend adjusting settings from the start.

What do you want to do?

X
X

ALL


Data and functional cookies


Data and statistical cookies


Data and marketing cookies


Data and unclassified cookies