Què és Ezycookie?

EL MILLOR CONFIGURADOR DE L’AVÍS WEB DE COOKIES.

L’únicque compleix estrictament el RGPD.

Ezycookie

Ezycookie és una eina (API) que compleix escrupolosament els principis i les regles del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Amb aquesta eina, el titular de la pàgina web, allà on la instal•li, atorga a l’usuari en tot moment la possibilitat de seleccionar les cookies que desitja instal•larals seus dispositius.

L’usuari pot, des del momenten quèhi accedeixi al llarg de tot el temps de permanènciaal lloc web visitat, acceptar, rebutjar i suprimir fàcilment les cookies. A més, l’usuari pot modificar la configuració original, així com també suprimir les cookies existents emmagatzemades i les dades obtingudes d’una primera configuració, de tal manera que és l’usuariel veritable titular de les seves dades personals.

Disponibilitat

Ezycookie es diferencia d’altres eines per la seva disponibilitat, perquè l’usuari pot accedir-hi en tot moment per a interactuar i definir sempre els límits de la seva privacitat, i també per a seleccionar fàcilment les seves opcions preferents; per la seva facilitat, ja que és una eina senzilla i clara que la pàgina web posa a disposició de l’usuari; i perquè incorpora tota la informació necessària que l’usuari ha de tenir per tal que, un cop degudament informat, adopti la decisió que més li convingui sobre l’ús de galetes.

Finalment, Ezycookie, abans de fer qualsevol tractament inicial de dades personals o de configurar les galetes, sol•licita un consentiment explícit de l’usuari a través d’una acció afirmativa, positiva i evident. No es dona per suposat que l’usuari consent si aquest no expressa la seva voluntat.

Configuració inicial

En la configuració inicial, el titular de la pàgina web preestableix la seva Política de galetes, i l’usuari pot canviar-la de manera fàcil i senzilla. Les galetes es presenten agrupades per finalitats, i es divideixen en galetes de funcionament, galetes estadístiques, galetes amb fins publicitaris i/o d’elaboració de perfils i, finalment, galetes no classificades.

Característiques

Les característiques o funcions d’EZYCOOKIE inclouen:

Compliment íntegre

Compliment íntegre, literal i exacte del RGPD

Modalitat “Polite” o “Funny”

El titular de la pàgina web pot configurar l’eina en mode texto amb interfície gràfica, segons el tipus de pàgina del qual es tracti o de la serietat que vulgui donar-li el titular a la seva pàgina web.

Versió PRO

Amb la versió PRO (de pagament), el titular de la pàgina web pot configurar en el mode formal el rètol “COOKIES”, el tipus de lletra i el color per tal d’adaptar-lo a la seva imatgecorporativa. També pot situar la capa de cookies a un altre puntde la pantalla.

Missatge de benvinguda

Missatge de benvinguda d’EZYCOOKIE que preguntaa l’usuariquè desitja fer.

Redirecció

Redirigeix l’usuaria la Política de Cookies del lloc web per tal que obtingui una informació més àmplia.

Classificació

Classificació de les cookies segons el nom, la funcionalitat, les característiques i la caducitat.

Acceptar cookies

Opcióper acceptar les cookies

Rebutjar cookies

Opció per rebutjar les cookies

Configurar preferències

Opció per configurar les preferències de les cookies

Suprimir cookies

Opció per suprimir les cookies

Animació gràfica

A la versió Funny, animació gràfica d’Ezycookie un cop l’usuari accepta, configura o rebutja les cookies.
EzyCookie Waiting

This website uses its own cookies and/or third-party cookies to improve our services and your user experience. From here on out and at any time, you can use EZYCOOKIE to adjust settings on our page and manage your cookie storage preferences.
We recommend adjusting settings from the start.

What do you want to do?

X
X

ALL


Data and functional cookies


Data and statistical cookies


Data and marketing cookies


Data and unclassified cookies