Configuració

Realitza la configuracióen tres senzills passos:

Un cop descarregat l’arxiu, el programa dona l’opcióde configurar l’eina (disseny de capa) en dos modes: “Polite” o “Funny”.

Incorpora l’Api Key i defineix la configuració inicial de la teva Política de Cookies al teu lloc web.

Incorpora les teves cookies i examina a la nostra base de dades si s’hi troben recollides la funcionalitat i les característiques i, si no hi fossin, incorpora-les manualment.

Següent pas

Després de la configuració i la instal•lació

EzyCookie Waiting

This website uses its own cookies and/or third-party cookies to improve our services and your user experience. From here on out and at any time, you can use EZYCOOKIE to adjust settings on our page and manage your cookie storage preferences.
We recommend adjusting settings from the start.

What do you want to do?

X
X

ALL


Data and functional cookies


Data and statistical cookies


Data and marketing cookies


Data and unclassified cookies